1.กลุ่มลูกค้าถ่ายภาพ / วีดีโอ

2.กลุ่มลูกค้าทดลองใช้งานสินค้า