เครื่องทำน้ำอุ่นเม็กซ์รุ่น CUBE150ASL [สินค้าตัวโชว์ มีตำหนิ]

รุ่น : CUBE150ASL
7,800.00 บาท
2,990.00 บาท
สินค้าหมด กรุณาติดต่อเรา
รายละเอียด

เครื่องทำน้ำอุ่นเม็กซ์รุ่น CUBE150ASL [สินค้าตัวโชว์ มีตำหนิ]

S/N 17099017

Stock สินค้ามีจำนวน 1 ชิ้น เท่านั้น

คุณสมบัติ

 • เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 5,100 วัตต์.
 • หม้อต้มน้ำทองแดงขนาดใหญ่ เนื้อหนำ 0.7 มม.
 • ใช้ TURBINE FLOW SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ และทำงานที่แรงดันน้ำต่ำกว่า.
 • ด้วยระบบ THERMOSTAT ที่สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติของอุณหภูมิของน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ.
 • ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินาที.
 • ฝักบัวปรับสายน้ำได้ 5 แบบ พร้อมราวสไลด์.
 • ปรับระดับความร้อนได้.
 • มีวาล์วน้ำเข้า ปรับความแรงของน้ำได้.
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี.
 • รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี.

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ขนาด : สูง x กว้าง x ลึก : 29.0 x 22.0 x 9.0 ซม.
 • อัตรำกำรกินไฟ : 5,100 วัตต์ 220V, 50Hz, 23.2 Amp.
 • ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4 (THW).
 • ต้องต่อสายดิน และมีเบรกเกอร์ควบคุม.

*ราคานี้ไม่รวมค่าบริการค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง

ตำหนิ

- หน้ากากด้านล่าง มีสีเหลือง